Headerbild

Hittavidare

Hittavidare med Månadens bana

Som lite träning inför Hittaut starten 2021 finner du här april månads bana.

Karta med inritad bana kan laddas ner via länk nedan eller lånas ur postlåda vid Hässleholm OK:s brevlåda vid norra flygeln på Hässleholmsgården (se markering på bild nedan). Kontroller finns utsatta i form av orienteringsskärmar på kort bana samt så kallade ”fasta kontroller” på de längre banorna. Alla kontroller har reflex – funkar bra även i mörker med pannlampa!
OBS! för aprils korta bana så är kontroll 7 och 8 så kallade fasta kontroller (pinne med reflex).

Start/Mål för april 2021 banor är Hässleholmssgården, norra flygeln.

Månadens bana är i skala 1:7500. Det finns 3 olika banor.
April, Kort och Lätt, som är cirka 2,2 km
April, Lång och Lätt, som är cirka 4,6 km
April, Lång och Svår, som är cirka 5,6 km

Förra månadens banor
Mars, Kort och Lätt, som är cirka 2,5 km
Mars, Lång och Lätt, som är cirka 4,5 km
Mars, Lång och Svår, som är cirka 5,1 km

Orienterare intresserade av att jämföra resultat kan använda appen UsynligO. Appen spårar med hjälp av GPS och ljuder när löparen hittar kontrollen. Kartan måste ni skriva ut själva eller låna från brevlådan. Det gör det extra kul att se hur man sprungit och man kan jämföra sig med andra som springer samma bana. Banorna finns under 'Livelox'.

Frågor om Hitta Vidare och Månadens Bana besvaras av undertecknad.
Nils Helmersson