Headerbild

Dataskydd och Integritetspolicy

Den nya förordningen om dataskydd (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Denna förordning innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. De används bl.a. till att ha ett uppdaterat medlemsregister. För att försäkrningar som finns genom vissa förbund, t.ex. Svenska Orienteringsförbundet, ska gälla krävs uppgift om fullständigt personnummer. Detta gäller även för de bidrag som föreningen kan få från olika instanser, t.ex. aktivitetsstöd.

Föreningen är skyldig att upplysa sina medlemmar och på förfrågan från relevanta myndigheter svara på vad som lagras och hur det lagras. Du som medlem har även rätt att få se dina uppgifter i registret.

Inom IdrottOnline (det system som du läser den här artikeln i nu) finns ett sådant register. Alla medlemmar är registrerade här. Riksförbundet svarar här för att datalagringen uppfyller de krav som ställs i förordningen. Du kan själv logga in och se dina uppgifter om du vill. Du behöver inte uppdatera adressen om du flyttar eftersom IdrottOnline regelbundet samkör uppgifterna med folkbokföringsregistret.

Inom Hässleholms OK har man sedan länge fört ett datoriserat register över medlemmar och detta har endast medlemsansvariga rättigheter till. I detta register finns kontaktuppgifter, födelsedata, samt uppgift om betald medlemsavgift.

Alla medlemmar finns med i föreningens maildistributionslista som används för utskick av info om olika aktiviteter mm. Dolda mailadresser används vid dessa utskick.

Medlemmar som säger upp sitt medlemskap tas bort från registret när så sker. Medlemmar som upphör att betala in medlemsavgiften tas bort efter två år vilket är i linje med Dataskyddsförordningens krav.

Om någon har ytterligare frågor kring hur Hässleholms OK hanterar den nya lagen kring dataskydd (GDPR) så hör av er till styrelsen.

Adress

Hässleholms OK - Orientering c/o Yvonne Andersson, Mejselvägen 4 28149 Hässleholm

Kontakt

E-post: sekreterare@hassleholmsok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in